Rijbewijs(keuring)

Laatste wijziging: 30 jun, 12:51

Ik ben het niet eens met de uitslag van de keuring, wat nu?

De beoordeling van uw aanvraag door de medisch adviseur van het CBR leidt tot een beslissing. Er zijn drie beslissingen mogelijk:

  • Geschikt: u kunt tot één jaar na dagtekening van de brief met het CBR-besluit een nieuw rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis.
  • Geschikt met beperkende bepalingen: u krijgt een Verklaring van geschiktheid met bepaalde voorwaarden waaronder u een motorrijtuig mag besturen. Dit kunnen eisen aan het motorrijtuig of aan de bestuurder zijn. Deze beperkingen staan met een code-aanduiding op het nieuwe rijbewijs. Het kan ook zijn dat u het rijbewijs met een kortere geldigheid krijgt. U kunt tot één jaar na dagtekening van de brief met het CBR-besluit een nieuw rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis.
  • Ongeschikt: u krijgt geen Verklaring van geschiktheid omdat u niet geschikt bent bevonden voor het besturen van motorrijtuigen.

Als u het met een afwijzing of beperkende bepalingen niet eens bent, kunt u een bezwaarschrift indienen of een herkeuring aanvragen bij het CBR.

Een bezwaar indienen
Wanneer u het niet eens bent met het besluit van het CBR en vindt dat de regels niet goed zijn gevolgd, kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen. Het CBR zal aan de hand van uw bezwaar beoordelen of het besluit gewijzigd moet worden. Wanneer uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, kunt u beroep aantekenen bij de rechter.

Vragen om een herkeuring
Wanneer u het niet eens bent met de beoordeling door de medisch adviseur, kunt u binnen 4 weken om een herkeuring vragen. De kosten voor een herkeuring komen voor uw rekening.

Let op! U kunt niet én een herkeuring aanvragen en bezwaar indienen. Wanneer u denkt dat de medische beoordeling door een specialist niet juist is, kunt u het beste eerst een herkeuring aanvragen. Na de herkeuring kunt u altijd nog bezwaar indienen. Wanneer het CBR de regels niet goed heeft toegepast kunt u het beste direct een bezwaar indienen.

Reacties

Plaats een reactie:

U dient eerst in te loggen voordat u kunt reageren Inloggen